FDV-dokumentasjon

Vinduer / balkongdører / skyvedører

Produsent / leverandør: Skallevold Trevaresalg as, Granborgveien 5, 3153 Tolvsrød
Tlf: 33 37 22 50. Fax: 33 37 22 51.
Web: www.skallevold.no
E-post: firmapost@skallevold.no

Materialspesifikasjon: Ytterligere spesifikasjon på forespørsel
Karm og ramme: Laminert, kvistfri og fingerskjøt furu
Tettelist: Schlegel Q-lon/Trelleborg tettelist
Glass: 2-lag energiglass eller 3-lag energiglass
Beslag: Spilka, Fix eller Siegenia-Aubi
Når ventil: Spilka Spilvent, monteres i overkarm
Overflatebehandling: Teknos
Levering: Pallen er ikke pakket for utendørs lagring og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må deretter emballasjen åpnes for lufting.

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner

Flikking
Ferdigmalte vinduer fra fabrikk må sjekkes omgående straks de er innmontert i bygget om de har fått sårskader. Sårene flikkmales / beises med farge i samme NCS-s eller RAL fargekode.

Overflate
Malte / beisede vinduer skal kontrolleres årlig. Oppdages det blærer, sprekker eller om malingen har løsnet fra underlaget, skal reperasjonsarbeidet utføres omgående. Glass må ikke tildekkes el.l. da dette kan føre til termisk brekkasje. Se www.glassportal.no under Regelverk > Forbrukerinformasjon.

Renhold
Vask vinduet / glasset med mildt vaskemiddel, for eksempel. Zalo etc. ( ikke benytt alkaliske vaskemidler, skurekremer el. lignende). Glass må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Glideskinner holdes rene.

Vedlikehold
En må regne med at levetiden for maling på vinduer bare er halvparten av hva den er for maling på utvendig trekledning; 4-6 år i gjennomsnitt (kilde Byggforsk 733.301) Det vil si at vinduer og dører som står utsatt for stor værpåkjenning kan ha behov for overflatebehandling etter 3 år. Rengjør og mattslip overflaten, fjern løse partikler og påfør grunning synlig bart treverk. Påfør deretter 2 strøk anbefalt toppmaling.

Vinduer med aluminiumskledning skal vaskes utvendig hvert år, unngå å bruke klorholdige eller etsende midler. I maritime og industriforurensede områder anbefales det å øke hyppigheten av vask.

Klikk her for mer viktig informasjon om vedlikehold

Smøring
Alle bevegelige deler smøres og rengjøres minst 2 ganger pr år. Alle låskasser, hengsler, bevegelige deler osv smøres med egnet fett/olje. Sylindere smøres med låsspray/låsolje.

Reklamasjoner
Kontakt Skallevolds serviceansvarlig

Garantier
Skallevolds funksjonsgaranti