Informasjon om dugg

Se hva Sintef skriver om duggproblematikken. Les mer her…

Dugg på isolerglass

At glass dugger er et velkjent fenomen. Det oppstår når glasset er kaldere enn lufta rundt og ved høy luftfuktighet. Flotte isrosemønster preget enkle vindusruter ved lave utetemperaturer langt inn i vår tid. Brilleglasset dugger når vi kommer inn fra kulda, bilrutene er neddugget om morgenen og speilet likeså når vi dusjer.

Den kalde overflaten vil kjøle ned luften som er inntil. Kald luft kan ikke holde på så mye fuktighet som varm luft kan (se relativ fuktighet om du har et oppslagsverk). Vannet kondenserer og settes av som små vanndråper på glassoverflaten.

Innvendig dugg

Kalde ruter på grunn av kaldt vær og fuktighet i innelufta kan føre til at vindusglasset dugger på innsiden. God ventilasjon vil hjelpe på luftfuktigheten. Å sørge for at strålingsvarme fra rommet treffer glasset vil heve glasstemperaturen. Dype karmer, brede blomsterbrett og avskjermende gardiner forsterker nedkjøling av glassflaten. Dugg oppstår først i randsonen nederst i vinduet. Et bedre isolert glass, gjerne 3-lags energiglass vil ha høyere innvendig overflatetemperatur.

 

Dugg mellom glassene

Når en isolerglassrute blir gammel vil kantforseglingen svekkes og bli mer diffusjonsåpen. Små mengder fuktighet slipper inn og akkumuleres i mellomrommet mellom glassene. Isolerglass har forventet levetid fra 30 til 50 år, men sterke klimapåkjenninger vil redusere livslengden. En glassmester kan enkelt skifte glasset i vinduet ved en slik defekt og kan nå tilby glass med bedre isolasjon som passer i den samme rammen uten ekstra montasjekostnad.

Utvendig dugg / ising

Nedkjøling av det ytre glasset om natta og høy luftfuktighet om morgenen kan forårsake utvendig dugg- eller isdannelse. Dette kommer av glassets beskaffenhet og at det ytterste glasset ikke blir oppvarmet fra innsiden.
Det er nasjonale og internasjonale skjerpede krav til energiforbruket, og et minstekravet til U-verdi på 1,2 på nybygg. Ved bruk av glass med lavere U-verdier vil det oppstå dugg / ising på utsiden av glassene i enkelte perioder / situasjoner. Hvor og hvordan de nye vinduene blir plassert i veggen vil også ha betydning for dannelse av dugg / ising på utvendig side.