Vi leverer folde- og skyvedører som åpner opp ditt hjem og slipper lyset inn!
Du er her: Hjem | Om Skallevold

Om Skallevold


Kvalitet

For Skallevold Trevaresalg AS er kvalitet en naturlig og viktig del av arbeidsdagen. Kravet til kvalitet på produktene og tjenestene utvikler seg hele tiden, og Skallevold ønsker å ta del i den utviklingen. Bedriften tar i bruk moderne tekniske hjelpemidler og dataprogrammer. Dette er en av bedriftens viktigste filosofier, og vi gjør dette med glede fordi det er den eneste måten vi kan være en god leverandør til våre kunder. Det er gjennom bedriftens kvalitetssystem og arbeidsmetodikk som gjør at Skallevold kan leve opp til bedriftens standard "best i praksis", med vekt på kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet.

Solid bedrift hos D&B i 15 år!

Skallevold Trevaresalg as har gjennom 15 år en god kredittverdighet. Vi har jobbet langsikting for å være nettopp et seriøst firma med solid økonomi med upåklagelig betalingsevne.
En solid bedrift med god økonomi og orden er viktig både for selger og kjøper. Stat og kommune har valgt å sjekke leverandørers økonomiske situasjon ved å se om leverandørene har betalt skatten før de sender bestilling / ordre.
Flere og flere bedrifter og forbrukere sjekker sine leverandører, og de med dårlig økonomi kan utsette sine kunder for sen / uteblivelse i levering. Dårlig økonomisk orden kan også bety slurv med kvaliteten og som sannsynligvis vil medføre reklamasjoner.
Skallevold Trevaresalg as har vist gjennom 15 år vist at vi er en trygg og god samarbeidspartner for kunder og leverandører.

Miljøbedrift

Skallevold jobber videre med tanken å kunne fremstå som en moderne og fremtidsrettet miljøbedrift, og firmaet følger med i utviklingen av de kriterier som skal for å få Miljømerking. Større del av vår produksjon er avsluttet eller flyttet utenlands. Dette medfører at det sannsynligvis vil bli lettere å gjennomføre tiltakene for å bli en miljøbedrift. Dette vil på sikt være viktig, da leverandører må fremvise miljørapporter/-tiltak som bedriften har og skal gjennomføre som leverandør til offentlige bygg. Produkter som forurenser lite og kan resirkuleres vil mest sannsynlig bli foretrukket i fremtiden.

Norden har felles krav til produktgruppene vinduer og dører, og gjennom et samarbeid med Miljømerking www.ecolabel.no vil alle kriterier klarlegges

Skallevold som arbeidsplass

Skallevold har som et overordnet mål å være kundens foretrukne partner, basert på vår forståelse av kundens behov og vår evne til å være pålitelig og fleksibel. Våre ansatte er den viktigste ressursen Skallevold har for å oppnå dette, og de representerer hele forskjellen mellom gjennomsnittlig og høy arbeidsutførelse. Vi i Skallevold legger stor vekt på å skape et svært godt arbeidsmiljø, samt å gjøre arbeidsplassen for den enkelte til et givende og utviklende sted å jobbe.

Det er fire egenskaper som vi i Skallevold Trevaresalg AS setter ekstra pris på blant våre ansatte og som vi videreutvikler:

Pålitelighet
Etter mange års praktisk erfaring stoler vi på at hver eneste ansatt i Skallevold opprettholder en høy standard i pålitelighet og kvalitet. Den påliteligheten som Skallevold legger i produktene og tjenestene, skaper en tillit til bedriften som leverandør. Bedriften bør strebe etter en høy etisk standard.

Fleksibilitet
Kunsten å lytte til kundenes ønsker og behov, og å søke nye løsninger gir bedriften nye muligheter. Det betyr at vi må tenke og handle på nye måter og setter derfor større krav til den enkelte medarbeider. Med et nært samarbeid mellom de enkelte medarbeidere øker fleksibiliteten betraktlig, som igjen bidrar å løse kundens behov.

Innovasjon
Skallevold ønsker å bevare naturlige ressurser og å ta vare på miljøet gjennom nye måter å gjøre produktene mer vedlikeholdsfrie og ved å benytte materialer som tar vare på miljøet. Det blir viktig å benytte resirkulerbare materialer. Innovasjon gjør at medarbeidere blir stolte av å være en del av et team som tenker på miljøet og fremtiden.
Dette gjør at utvikling av produktene skaper nye verdier både for bedriften og samfunnet.

Kundetilfredshet
Kundene ønsker å forholde seg til færre og bedre totalleverandører innen dør- og vindusmarkedet. På grunn av kompleksiteten og de krav som stilles til produksjon og produkter, ønsker flere kunder å benytte selskaper som sikrer kvalitetsriktig produkt både med hensyn til funksjon, byggtekniske krav og pris. Skallevold vil lære mer om kundene sine og forstå de spesielle behovene de har. Et godt samarbeid fører til gode resultater både for kundene og for Skallevold.

Intern informasjon

Skallevold har tatt behovet for intern informasjon seriøst og alvorlig. I 2007 kom Skallevoldposten ut for første gang. Her informeres de ansatte om viktige nyheter om markedet, produkter, offentlige krav samt bedriftens interne situasjon.
Syzweb publiseringsløsning designet og levert av Alt i ett reklamebyrå